• Trainingen in coronatijd

    Zoals jullie allemaal weten is de donderdagavondtraining al tientallen jaren vaste prik bij de SVDU. Het is een bijzonder grote uitdaging om in deze lastige tijd te kunnen blijven trainen. Na de zomer zijn de maatregelen van het kabinet om het coronavirus terug te dringen steeds strenger geworden.

    De Commissie Training heeft er alles aan gedaan om zo veel mogelijk trainingen door te laten gaan. Vanaf juni was er al een trainingsopzet met maximaal dertig deelnemers, en tevens dertig paviljoenbezoekers op inschrijving. Vanaf september is het paviljoen gesloten en kon enkel nog de training doorgaan. Vanaf 13 oktober werden de trainingsgroepen verplicht op 4 personen per trainingsgroep gesteld. Door de trainers is toen een parcours bedacht waardoor meerdere groepen van 4 personen apart konden trainen. Toen de maatregelen werden aangescherpt naar 2 personen per groep werd het niet haalbaar geacht om te trainen. Na drie weken werd de verplichte groepsgrootte weer vergroot tot 4 personen, en kon de training weer hervat worden.

    De Commissie Paviljoen/Het bestuur heeft ook gewerkt aan een manier om de voorraad in het Paviljoen te delen met de leden. Hiervoor zijn pakketten samengesteld, waardoor leden die op donderdag komen trainen voor 2,50 euro een hapje en een drankje kunnen bestellen. Zo helpen wij elkaar in coronatijd!

    Oliebollentraining
    Donderdag 17 december vindt de laatste training van 2020 plaats. Helaas kunnen we dit jaar niet uitbundig los gaan. Om 2020 toch gepast af te sluiten, ligt er voor iedereen die mee heeft getraind een heerlijke oliebol klaar.